საკონტაქტო ინფორმაცია

Jean-frederic.paulsen@moesd.gov.ge

ჟან ფრედერიკ პოლსენი

მინისტრის უფროსი მრჩეველიჟან ფრედერიკ პოლსენი არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის უფროსი მრჩეველი, როგორც საერთაშორისო საკითხებში, ასევე, სამინისტროს რიგ სხვა ინიციატივებთან დაკავშირებით. ამავდროულად, ჟან ფრედერიკს უკავია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოზიცია და გააჩნია მუშაობის მრავალმხრივი გამოცდილება, როგორც საქართველოში, ასევე, მის ფარგლებს გარეთ. ჟან ფრედერიკ პოლსენმა დაამთავრა ლონდონის ეკონომიკის სკოლა და ამავდროულად, იგი გახლავთ ბუღალტერიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საზოგადოების წევრი.

ჟან ფრედერიკი არის საქართველოს, საფრანგეთისა და შვედეთის მოქალაქე.


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©