საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: 0108 ქ, თბილისი, ჭოველიძის ქ. №10ა

ტელეფონი: +(995 32) 299 11 11; +(995 32) 299 11 05

ფაქსი: +(995 32) 292 15 34

ელ-ფოსტა: ministry@moesd.gov.ge

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©