საზღვაო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის განხორციელებისათვის საჭირო ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტები

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©