სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის ფუნქციები:  

 • სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული ოფიციალური შეტყობინებების, განცხადებებისა და სხვა საინფორმაციო მასალების მომზადება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ინფორმირება; 
 • სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებათა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესახებ საზოგადოების ინფორმირება; 
 • სამინისტროს საქმიანობის შესახებ პრესის მიმოხილვის გავრცელება; 
 • პრესკონფერენციებისა და ბრიფინგების გამართვის უზრუნველყოფა; 
 • სამინისტროს ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღება; 
 • სამინისტროს ვებგვერდზე ინფორმაციის  განახლება;
 • სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისაგან ყველა საჭირო ინფორმაციის მოპოვება;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება; 
  სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მასმედიით გაშუქებული მასალების მონიტორინგის განხორციელება; 
 • სამინისტროს საქმიანობის შესახებ რეკლამების, საგაზეთო სტატიებისა და ვიდეორგოლების მომზადებაში მონაწილეობა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ინტერვიუების, ბრიფინგების, პრესკონფერენციებისა და საჯარო შეხვედრების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში მონაწილეობა; 
 • ქვეყნის ბრენდის თანმიმდევრული განვითარება; 
 • პოტენციური პარტნიორებისა და ინვესტორებისათვის ქვეყნის რეპუტაციის ამაღლების ხელშეწყობა; 
 • ბრენდის ცნობადობის ასამაღლებლად საჭირო არხების განსაზღვრა, მოლაპარაკებების წარმოება; 
 • ბრენდის უწყვეტი კომუნიკაცია დაგეგმილი ინტენსივობითა და შეთანხმებული ფორმით; 
 • ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ფორუმების, კონფერენციებისა და გამოფენების ორგანიზების უზრუნველყოფა/განხორციელება;
 • ქვეყნის რეპუტაციაზე უარყოფითად მოქმედი ფაქტორების შესახებ ინფორმაციის უწყვეტი მოგროვება და მათი ანალიზი.

 

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები

ა) პრესსამსახური (სამმართველო) 

ბ) ციფრული კომუნიკაციისა და მარკეტინგის სამმართველო 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია
 

მაია ომიაძე 
დეპარტამენტის უფროსი

ელ-ფოსტა: momiadze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(995 32) 299 11 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------

გიორგი კალანდაძე 
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: gkalandadze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(995 32) 299 11 26

----------------------------------------------------------------------------------------------------

დავით ღონღაძე 
პრესსამსახურის (სამმართველო)  უფროსი

ელ-ფოსტაdgongadze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(995 32) 299 10 61

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©