სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ფუნქციები: 

  • სამინისტროს საქმიანობის დაგეგმვისა და კონტროლის მარეგულირებელი პროცესის ინსტრუქციის (მეთოდოლოგიის) შემუშავება და დანერგვა; 
  • საქმიანობის დაგეგმვის პროცესის ორგანიზება სამინისტროს მასშტაბით და გეგმების კონსოლიდაცია; 
  • გეგმების სწორი და ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა; დაგეგმვის, კონტროლისა და ანალიზის მექანიზმების განვითარება.
საკონტაქტო ინფორმაცი
 

ეთერ მუნჯიშვილი
დეპარტამენტის უფროსი 

ელ-ფოსტა: emunjishvili@moesd.gov.ge 
ტელ: +(995 32) 299 78 32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©