კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭო

(საკონსულტაციო საბჭო შექმნილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2016 წლის 3 თებერვალის № 1-1/48 ბრძანებით)

 

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©