კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭო

(საკონსულტაციო საბჭო შექმნილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2016 წლის 3 თებერვალის № 1-1/48 ბრძანებით)

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©