საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ფუნქციები:  

  • სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული ოფიციალური შეტყობინებების, განცხადებებისა და სხვა საინფორმაციო მასალების მომზადება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ინფორმირება; სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებათა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესახებ საზოგადოების ინფორმირება; 
  • სამინისტროს საქმიანობის შესახებ პრესის მიმოხილვის გავრცელება; 
  • პრესკონფერენციებისა და ბრიფინგების გამართვის უზრუნველყოფა; 
  • სამინისტროს ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღება; 
  • სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ინფორმაციის პერიოდული განახლება; 
  • სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისაგან ყველა საჭირო ინფორმაციის მოპოვება; საზოგადოებასთან ურთიერთობის მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება; 
  • სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მასმედიით გაშუქებული მასალების მონიტორინგის განხორციელება; 
  • სამინისტროს საქმიანობის შესახებ რეკლამების, საგაზეთო სტატიებისა და ვიდეორგოლების მომზადებაში მონაწილეობა; 
  • კომპეტენციის ფარგლებში, ინტერვიუების, ბრიფინგების, პრესკონფერენციებისა და საჯარო შეხვედრების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში მონაწილეობა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია


თამთა ასლანიშვილი

დეპარტამენტის უფროსი 

ელ-ფოსტა: taslanishvili@economy.ge

ტელ: +(995 32) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ირმა ჯალაღონია

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: irma@economy.ge

ტელ: +(995 32) 2 99 10 58

----------------------------------------------------------------------------------------------------

დავით ღონღაძე

ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტაdgongadze@economy.ge

ტელ: +(995 32) 2 99 11 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ნანა ბარამიძე

სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტაn.baramidze@economy.ge

ტელ: +(995 32) 299 10 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©