გენადი არველაძე

მინისტრის მოადგილე

გიორგი ჩერქეზიშვილი

მინისტრის მოადგილე

ირმა ქავთარაძე

მინისტრის მოადგილე

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©