ინტერესთა გამოხატვა  
 

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში „ლუხუნიჰესი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის  მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე 


 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©