• საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის (2016-2020) შუალედური შეფასება

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©