ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები ენერგეტიკის სფეროში


 

  • განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები
  • განსახორციელებელი რეფორმები 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©