სახელმწიფო შესყიდვები

 

4.1.  კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2019 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2019 წ. (I კვარტალი)

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წ. (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წ. (I კვარტალი)

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2017 წ. (I-II-III-IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2016 წ. (I-II-III კვარტალი)


4.2.  კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2019 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2019 წ. (I კვარტალი)

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2018 წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2018 წ. (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2018 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2018 წ. (I კვარტალი)

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2017 წ. (I-II-III-IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2016 წ. (I-II-III-IV  კვარტალი)


4.3.  რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2019 წ. (II  კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2019 წ. (I  კვარტალი)

 

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2018 წ. (IV  კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2018 წ. (III  კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2018 წ. (II  კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2018 წ. (I  კვარტალი)

 

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2017 წ. (I-II-III-IV  კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2016 წ. (I-II-III-IV  კვარტალი)

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©