საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს შესარჩევ კონკურსს ანალიტიკოსთა ჯგუფის ჩამოსაყალიბებლად. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; სამშენებლო პოლიტიკა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა; ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა; ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მონიტორინგი; სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების (აქციების ან/და წილების) პარტნიორის/აქციონერის უფლებამოსილებების განხორციელება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სამინისტრო  განიხილავს  ნებისმიერი პირის შესაძლებლობებს, რომელიც აკმაყოფილებს ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

უმაღლესი განათლება შემდეგი მიმართულებებით

 • ბიზნეს-ადმინისტრირება
 • ეკონომიკა
 • ფიზიკა
 • მათემატიკა
 • ინჟინერია
 • ფინანსები
 • აუდიტი
 • საჯარო მმართველობა

სამუშაო გამოცდილება

 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება - სასურველია ეკონომიკის ან ბიზნესის სფეროებში
   

უცხო ენები

 • აუცილებელია ინგლისური ენის C2 დონეზე ცოდნა
 • სასურველია მეორე უცხო ენის ცოდნა


ასევე განიხილებიან კანდიდატები, რომელთაც შესაძლოა არა აქვთ ჩამოთვლილ კონკრეტულ სფეროებში მიღებული განათლება, თუმცა აქვთ 5 წლიანი გამოცდილება საწარმოს მართვის, აუდიტის, ფინანსური ანალიზის, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის მიმართულებით ან/და ამავე სფეროებში საკონსულტაციო საქმიანობის გამოცდილება.


საჭირო უნარები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და ანგარიშგების უნარები (წერითი და ვერბალური), ქართულ და ინგლისურ ენებზე
 • პრიორიტეტების ცვლილების შესაბამისად მოქნილობისა და სწრაფი ადაპტაციის უნარი
 • პრეზენტაციის მომზადებისა და ეფექტურად წარდგენის უნარი
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების მაღალი კულტურა
 • სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირების უნარი
 • კრიტიკული ანალიზის უნარი
 • განსხვავებულ ამოცანებზე ერთდროულად მუშაობის უნარი

 
ანაზღაურება განისაზღვრება კანდიდატის კვალიფიკაციისა და სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმების შემთხვევაში სამინისტრო გთავაზობთ:

 1. თანამშრომლის ორიენტაცია/ადაპტაციას;
 2. მოტივაციის სისტემებს;
 3. განვითარების საშუალებას;
 4. კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობას;
 5. კარგ კორპორატიულ კულტურას და მაღალი სტანდარტის ეთიკურ გარემოს.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გისურვებთ წარმატებას პროფესიულ და კარიერულ განვითარებაში.

გთხოვთ CV-ები გამოგზავნოთ მისამართზე hr@moesd.gov.ge

დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს.


 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©