საქართველოსა და EFTA-ს ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება 

 

2017 წლის 1 სექტემბრიდან ძალაში შედის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ქვეყნებს შორის. პირველ ეტაპზე შეთანხმება ძალაში შევა საქართველოს, ნორვეგიასა და ისლანდიას შორის, ხოლო საქართველოს შვეიცარიასა და ლიხტენშტაინის შორის, შვეიცარიისა და ლიხტენშტაინის მიერ შეთანხმების რატიფიცირებიდან 3 თვის შემდეგ.

 

ძირითადი შეთანხმების ტექსტი - EFTA - საქართველო 

I დანართი არასასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ნომენკლატურა

II დანართი წარმოშობის წესები და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდები 

III დანართი ვაჭრობის ხელშეწყობა

IV დანართი ქვეკომიტეტის მანდატი საქონლით ვაჭრობაზე   

V დანართი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე სატარიფო ვალდებულებების ნუსხა - ისლანდია და საქართველო

VI დანართი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე სატარიფო ვალდებულებების ნუსხა - ნორვეგია და საქართველო

VII დანართი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე სატარიფო ვალდებულებების ნუსხა - შვეიცარია და საქართველო

VIII დანართი სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები

VIII დანართის დამატება 1  სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი - საქართველო

VIII დანართის დამატება 2 სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი - ისლანდია

VIII დანართის დამატება 3 სპეციფიური ვალდებულებების ცხრილი - ლიხტენშტაინი

VIII დანართის დამატება 4 სპეციფიური ვალდებულებების ცხრილი - ნორვეგია

VIII დანართის დამატება 5 სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი - შვეიცარია 

IX დანართი უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი  

IX დანართი დამატება 1 უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი - საქართველო

IX დანართის დამატება 2  უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი - ისლანდია

IX დანართის დამატება 3  უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი - ლიხტენშტაინი

IX  დანართის დამატება 4 უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი - ნორვეგია

IX დანართის დამატება 5 უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი - შვეიცარია 

X დანართი  ფინანსური მომსახურება

XI დანართი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

XII დანართი საზღვაო ტრანსპორტი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება

XIII დანართი - ენერგეტიკის სფეროში მომსახურება

XIV დანართი - დათქმები

XIV დანართის დამატება 1 - საქართველოს დათქმები

XIV დანართის დამატება 2 - ისლანდიის დათქმები

XIV დანართის დამატება 3 - ლიხტენშტაინის დათქმები

XIV დანართის დამატება 4 - ნორვეგიის დათქმები

XIV დანართის დამატება 5 - შვეიცარიის დათქმები

XV დანართი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა

XVI დანართი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©