ბიზნესის კეთება

Doing Business-ი არის მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ნაწილი, რომლის ანგარიშიც ქვეყნდება ყოველწლიურად. მსოფლიო ბანკი ბიზნესის კეთების რეიტინგს ათი სხვადასხვა ინდიკატორით ადგენს და აფასებს იმ რეგულირებებს, რომელიც აძლიერებს ან აფერხებს ბიზნეს-საქმიანობას.

 

ბიზნესის კეთება – 2019

Fraser Institute - მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2017

Fraser Institute - წარმოადგენს მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების მიმოხილვას. მოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლება ზომავს ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას 5 ძირითადი სფეროს მიხედვით.

 

Fraser Institute - მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი – 2019

Heritage Foundation - ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი – 2018

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ბიზნესის დაწყების, ფუნქციონირებისა და დახურვის შესაძლებლობის შეფასებას ახდენს. Heritage Foundation - ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი – 2019

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI) – 2017–2018

მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI), რომელსაც განსაზღვრავს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ზომავს მაკროეკონომიკური გარემოს ხარისხს, ქვეყნის საჯარო ინსტიტუტების მდგომარეობას და ტექნოლოგიური მზაობის დონეს.

 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI) - 2018 

კორუფციის აღქმის ინდექსი

კორუფციის აღქმის ინდექსი მოიცავს კორუფციის საერთო მოცულობას (სიხშირე ან/და კორუფციული გარიგებების მოცულობა) როგორც პოლიტიკურ, ასევე საზოგადოებრივ სექტორში და ახდენს ქვეყნების რანგირებას კორუფციის აღქმის მიხედვით.

 

კორუფციის აღქმის ინდექსი – 2018დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©