საქართველოს მთავრობის დადგენილება №181 - საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ
02-04-2020

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №181 - საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ - 2020 წლის 23 მარტი 

 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №181

დანართი

 

 


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©