კონფერენცია - საქართველო და მსოფლიო 2020 -საქართველო ევროკავშირის ბაზარზე - მიღწეული შედეგები და არსებული გამოწვევები - 26.02.2020

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©