ეკონომიკის სამინისტროსა და გერმანიის განვითარების ბანკს შორის ხელი მოეწერა დეკლარაციას მწვანე წყალბადის შესწავლის მიზნით - 5.10.2021

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©