ლევან დავითაშვილი ამერიკა-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს წევრებს შეხვდა - 11.05.2022

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©