ვილნიუსის სამიტი - ასოცირების ხელშეკრულების ტექნიკური პარაფირება - 28.11.2013

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©