მრგვალ მაგიდა -"კაპიტალის ბაზრის გამოწვევები – გლობალური და რეგიონული პერსპექტივები" - თბილისი, 7.05.2014

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©