ხელოვნური გათოვლიანების პროექტის განხორციელების შესახებ მოლაპარაკებები - ქ. ვიპიტენო, 30,08.2014

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©