ბათუმში სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია გაიხსნა - 5.12.2015

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©