ქეთევან ბოჭორიშვილი ქსნის მინის ტარის ქარხანაში – 14.01.2016

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©