"უმასპინძლე საქართველოში“ - სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ახალი კომპონენტის პრეზენტაცია – 1.03.2016

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©