დავით ხუციშვილმა საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა -15.04.2016

Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. 2017 ©