შეთანხმების გაფორმება EBRD-თან საქართველოში მეწარმეობის ხელშეწყობისთვის 50 მილიონ დოლარის გამოყოფის თაობაზე –27.05.2016

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©