ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა „სტარტაპ საქართველო“–ს პრეზენტაცია – 17.06.2016

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©