ახალ გუდაურში უმაღლესი ევროპული დონის საკურორტო ზონის მშენებლობა დაიწყება – 24.06.2016

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©