ბრიფინგი მსოფლიო ბანკის ანგარიში „Doing Business 2017”–ის შედეგებთან დაკავშირებით – 26.10.2016

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©