მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარებთან შეხვედრა – 6.03 2017

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©