კონფერენცია–სამართლებრივი დაახლოების პარადიგმა ევროკავშირ-საქართველოს შორის - 7.06.2017

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©