ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ახალი ვებგვერდის - www.dcfta.gov.ge-ს პრეზენტაცია – 19.06.2017

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©