პანელი: CAREC 2030: რეგიონის დაკავშირება საერთო და მდგრადი განვითარებისთვის – 29.11.2017

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©