პროფესიული გადამზადების პროგრამის ოფიციალურად გახსნის ღონისძიება - 27.03.2019

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©