თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი - გახსნითი პანელი - მაღალი დონის დიალოგი - 22.10.2019

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©