თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი - გახსნითი პანელი - მაღალი დონის დიალოგი - 22.10.2019

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©