საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2019 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია - 30.12.2019

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©