100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს - სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების კომპონენტის პრეზენტაცია - 11.02.2020

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©