ახალი პრეფერენციული რეჟიმები

დასრულებული მოლაპარაკებები

დასრულდა მოლაპარაკებები საქართველოსა და ჩინეთის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს ჰონგ-კონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებებასთან დაკავშიებით და მიმდინარეობს მისი ხელმოწერისა და ძალაში შესვლის პროცედურები.


 

მიმდინარე მოლაპარაკებები

მიმდინარეობს საქართველოსა და ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევა.
 

საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების განხორციელების მიზნით საქართველო-თურქეთის ერთობლივი კომიტეტის ფარგლებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე ტარიფების შემდგომი ლიბერალიზაციასა და შეთანხმებაში მომსახურებით ვაჭრობის დამატების შესახებ. დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©