ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
წლიური ანგარიში, 2016 წელი


მიმაგრებული ფაილები:
წლიური ანგარიში, 2016 წელი

მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები
ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები განხორციელდა. აღნიშნული რეფორმები მიმართული იყო მიმზიდველი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბებისკენ, რაც უცხოური ინვესტიციების შემოდინების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკის ყველა დარგში სამეწარმეო აქტივობის ზრდისა და ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების საფუძველს წარმოადგენს.

მიმაგრებული ფაილები:
მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები

საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2016
სისტემური რეფორმების წარმატებულმა და ეფექტიანად განხორციელებამ განაპირობა საქართველოს პოზიციების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში.

მიმაგრებული ფაილები:
საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2016

Colliers International-ის კვლევა საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის შესახებ
როგორ დავიწყო ბიზნესი
გზამკვლევის საშუალებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე. კერძოდ, სად და როგორი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ საწარმო; რა გადასახადებით დაიბეგრებით და როგორია მათი განაკვეთები; რა სახის ლიცენზიები, ნებართვები, სერტიფიკატები დაგჭირდებათ ბიზნეს-საქმიანობისათვის; როგორ უნდა შეადგინოთ ბიზნეს-გეგმა, რა ძირითად საკითხებს მოიცავს იგი და როგორია მისი ზოგადი სტრუქტურა; როგორ მოიძიოთ ფულადი რესურსები და როგორ მიიღოთ ბიზნეს-კონსულტაციები და სხვა.

მიმაგრებული ფაილები:
როგორ დავიწყო ბიზნესი

რეგულირების გავლენის შეფასება
საქართველოს კანონის პროექტზე „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასება

მიმაგრებული ფაილები:
რეგულირების გავლენის შეფასება

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია ევროკავშირის მხარდაჭერით აწარმოებს საინფორმაციო კამპანიას „ლეგალური მიგრაცია - საუკეთესო არჩევანი”, რომლის ფარგლებში შემუშავდა საინფორმაციო გზამკვლევი ლეგალური ემიგრაციის შესახებ

მიმაგრებული ფაილები:
ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი
გზამკვლევი აერთიანებს პრაქტიკული ხასიათის ინფორმაციას უცხოელებისთვის საჭირო აუცილებელი დოკუმენტაციის, შესაბამისი სტატუსის მოპოვებისა და ლეგალურად გადაადგილების შესახებ.

მიმაგრებული ფაილები:
ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2016 ©