რეგულირების გავლენის შეფასება საქართველოს კანონის პროექტზე "მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©