ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
ექსპორტის ხელშეწყობა
ექსპორტის ხელშეწყობის მხრივ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ორი მიმართულებით - ექსპორტის პოპულარიზაციისა და განვითარების საკითხებზე მუშაობს.
ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობა
ინვესტორებთან ურთიერთობა
პოტენციური ინვესტორებისა და სავაჭრო მისიების წევრებისათვის საქართველოში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გაცნობა, კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება.
ტურიზმი
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების მიზანია საქართველოში ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტის სრულყოფილი ინფორმირება ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქტის შესახებ
ტრანსპორტი
ტრანსპორტის სფეროს ტექნიკურ რეგულირებას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები: სამოქალაქო ავიაციის, საზღვაო ტრანსპორტისა და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოები. სააგენტოების მიერ გაიცემა სერტიფიკატები, მოწმობები, ნებართვები. აგრეთვე, ხორციელდება რეგისტრაცია და საინსპექციო შემოწმება.
კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიები
სივრცითი მოწყობა, ქალაქთმშენებლობა და მშენებლობა
სივრცითი დაგეგმარებისა და მშენებლობის სფეროში სამინისტრო აწარმოებს შემდეგ მომსახურებას: სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის განხილვასა და შეთანხმებას (გარდა ქ. თბილისის და აჭარისა ვტონომიური რესპუბლიკისა); სარეკრეაციო ტერიტორიებზე (კურორტ ბახმაროში, დაბა ურეკი-შეკვეთილში, დაბა ბაკურიანში, ქ. ბორჯომში) სამშენებლო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებას; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გაცემას


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2016 ©