საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
აწარმოე საქართველოში
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
წიაღის ეროვნული სააგენტო
ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოდაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©