ბიზნესის კეთება

Doing Business-ი არის მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ნაწილი, რომლის ანგარიშიც ქვეყნდება ყოველწლიურად. მსოფლიო ბანკი ბიზნესის კეთების რეიტინგს ათი სხვადასხვა ინდიკატორით ადგენს და აფასებს იმ რეგულირებებს, რომელიც აძლიერებს ან აფერხებს ბიზნეს-საქმიანობას.

 

ბიზნესის კეთება – 2020

Fraser Institute - მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლება

Fraser Institute - წარმოადგენს მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების მიმოხილვას. მოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლება ზომავს ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას 5 ძირითადი სფეროს მიხედვით.

 

Fraser Institute - მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლება – 2019

Heritage Foundation - ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი – 2018

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ბიზნესის დაწყების, ფუნქციონირებისა და დახურვის შესაძლებლობის შეფასებას ახდენს. 



Heritage Foundation - ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი – 2019

კორუფციის აღქმის ინდექსი

კორუფციის აღქმის ინდექსი მოიცავს კორუფციის საერთო მოცულობას (სიხშირე ან/და კორუფციული გარიგებების მოცულობა) როგორც პოლიტიკურ, ასევე საზოგადოებრივ სექტორში და ახდენს ქვეყნების რანგირებას კორუფციის აღქმის მიხედვით.

 

კორუფციის აღქმის ინდექსი – 2019



დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©