სარეკრეაციო ტერიტორიებზე დამტკიცებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©