კომპონენტი 2 – ენერგიის მართვის სისტემების დანერგვის  და ქართულ საწარმოებში მოტორ სისტემების ოპტიმიზაციის დაჩქარება და საბაზრო შეთავაზების მომზადება დამხმარე სერვისების განხორციელებისათვის

 

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და სერვისების მოთხოვნისა და მიწოდების სფეროებზე. აღნიშნულისათვის შესაძლებლობების განვითარების ინდივიდუალური შერეული მიდგომა გამოიყენება - პირდაპირი დახმარება განხორციელების პროცესში და ახალი შეთავაზებების პილოტირება. პროექტი კონკრეტულად შემდეგ ამოცანებზე გააკეთებს აქცენტს: 

  1. ენერგიის მართვის სისტემის განხორციელებისა და სისტემისათვის მომსახურების შეთავაზების გაზრდა (ISO 50001-ის შესაბამისად), როგორც საუკეთესო მიდგომა და მეთოდოლოგია, რომლითაც ენერგოეფექტურობის ინტეგრირება ხდება ყოველდღიურ საქმიანობაში, მათ შორის, საინვესტიციო გადაწყვეტილებები და მდგრადი და უწყვეტი ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა. 
  2. მოტორ სისტემების ოპტიმიზაციაზე მოთხოვნის გაზრდა; ასევე, მოთხოვნის გაზრდა სამრეწველო ენერგოეფექტურობის საუკეთესო პრაქტიკასა და ტექნოლოგიებზე, რომლებიც მნიშვნელოვნად ზოგავენ ენერგიას და საბაზრო პოტენციალი გააჩნიათ საქართველოში.

 

გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO), ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, განახორციელა UNIDO-ს ენერგიის მართვის სისტემების ოპტიმიზაციის და იმპლემენტაციის პროგრამა 2017 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის მარტამდე. აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს პროექტის „სათბურის გაზების (GHG) ემისიების შემცირება საქართველოს სამრეწველო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების გზით“ ნაწილს, რომელიც დაფინანსებულია ავსტრიის მდგრადი განვითარების და ტურიზმის ფედერალური სამინისტროს მიერ.
 

  • ენერგიის მართვის სისტემები (EnMS) - საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები:

სს მაქსტილი, მაკედონია 

სს მაგნიტოგორსკი რკინა-ფოლადის სამუშაოები (PJSC “MMK”), რუსეთი

სიდი ქერირის ნავთობქიმიური კომპანია - SIDPEC, ეგვიპტე

 

  • ტრენინგი მოტორ სისტემების ოპტიმიზაციის საკითხებში 

MSO მომხმარებელი – 1- ელექტრო მოტორების ტექნოლოგიები
MSO მომხმარებელი – 2- ელექტრო მოტორების ოპერირების მახასიათებლები
MSO მომხმარებელი – 3 - მოტორ სისტემების ენერგიის შეფასება
MSO მომხმარებელი – 4 - მოტორ სისტემის ეფექტიანობა
MSO მომხმარებელი – 5 - მოტორ სისტემის ოპტიმიზაციის სარგებელი
MSO მომხმარებელი – 6 - ელექტროენერგიის ხარისხი
MSO მომხმარებელი – 7- მოტორების შერჩევა
MSO მომხმარებელი – 8 – მოტორების კონტროლის სისტემები
MSO მომხმარებელი – 9 – მოტორების კონტროლის აპლიკაციები
MSO მომხმარებელი – 10 - მექანიკური ტრანსმისიები
MSO მომხმარებელი – 11 - მოტორების შეკეთება
MSO მომხმარებელი – 12– ენერგია და ტექნიკური უზრუნველყოფა

 

სერვისის უზრუნველყოფა:

https://www.schneider-electric.com/ww/en/

www.abb.com

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021