საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების

2021-2025 წლების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021