ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე N11 არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთებისა და მომიჯნავე ლანდშაფტური ტერიტორიის განაშნიანების  გეგმა

 

მიმდინარეობს დაბა აბკურიანში, დიდველისკენ მიმავალი გზის აღმოსავლეთით N11 არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთებისა და მომიჯნავე ლანდშაფტური ტერიტორიის განაშენიანების დეტალური გეგმის შემოუშავება.

საპროექტო ტერიტორიის ფართობი საერთო ჯამში მოიცავს 173.1 ჰა. საკადასტრო ერთეულებზე იგეგმება სათხილამურო ტრასის, საბაგიროს გასხვისების ზონის და პარკისთვის განსაზღვრული არეალის დადგენას ასევე ახალი საუბნო გზების დამატება. შემდგომში დარჩენილი ტერიტორიის თავიდან დაგეგმარება და ქაოსურად განვითრებული მიწის ნაკვეთების ერთიან გეგმარებით ერთეულებად დაყოფას.

არეალში განსაზღვრულია ფუნქციური ზონებია შერეული ზონა 6 (შზ-6)- 49 385 კვ.მ; ქალაქთმშენებლობითი პარამეტრებია კ1-0.2; კ2-0.2; კ3-0.5; სპეციალური ზონა 2(სპზ-2)-12 475კვ.მ; ლანდშაფტური ტერიტორია 1 570 887კვ.მ; გამწვანებული ტერიოტრია 33 280კვ.მ; ტერიტორია ქუჩებისთვის 13 131კვ.მ; სასოფლო ტერიტორია 51 842 კვ.მ.

 

ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე N11 არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთებისა და მომიჯნავე ლანდშაფტური ტერიტორიის განაშნიანების დეტალური გეგმა

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021