სიმძლავრის აუქციონის შედეგები

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ "განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემის დამტკიცებისა და აუქციონის წესების შემუშავების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 7 დეკემბრის N556 დადგენილების შესაბამისად, 2023 წლის 10 თებერვალს გამოცხადებული სიმძლავრის აუქციონის შედეგები.

 

         აუქციონის შედეგები

 

 

 

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021