კურორტების განვითარების სააგენტო

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – კურორტების განვითარების სააგენტო არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კურორტების განვითარების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 20 ივნისის №329 დადგენილების შესაბამისად.
 

კურორტების განვითარების სააგენტოს დებულება

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სააგენტოს მიზნები

 

  • კურორტების, საკურორტო და ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების განვითარება;
  • კურორტებისა და საკურორტო ადგილების კომპლექსური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით
  • ტურისტული ადგილების, მათ შორის კულტურული, ისტორიული, რეკრეაციული ან/და სხვა ადგილების და ობიექტების შესწავლა, მათი განვითარება-პოპულარიზაციის მიზნით შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა;
  • ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
  • კურორტებსა და საკურორტო ადგილებზე მასობრივი სპორტისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა;
  • კანონმდებლობით დადგენილი სხვა საქმიანობის განხორციელება.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სააგენტოს სტრუქტურასააგენტოს დირექტორი

ალექსანდრე ონოფრიშვილი 
ელ-ფოსტა:  a.onoprishvili@resorts.gov.ge

 

სააგენტოს დირექტორის მოადგილე

ლელა ფოცხვერაშვილი  
ელ-ფოსტა: L.potskhverashvili@resorts.gov.ge

 

სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი
ნიკოლოზ წიკლაური 
ელ-ფოსტაn.tsiklauri@resorts.gov.ge  

 

იურიდიული დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი 
ირაკლი ლიჩელი 
ელ-ფოსტაi.licheli@resorts.gov.ge

 

მონიტორინგის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი 
გიორგი ბაქრაძე 
ელ-ფოსტაg.bakradze@resorts.gov.ge

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი 

დეპარტამენტის უფროსი 
შალვა ალავიძე 
ელ-ფოსტაsh.alavidze@resorts.gov.ge

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კონტაქტი
 

მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას N7

ელ.ფოსტა:  Info@resorts.gov.ge

ტელ:  (995 32) 2 43 93 53

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021